Anmeldelse af “På vandring med en pilgrimspræst” i Dansk Kirketidende

Anmeldelse:

Kristendom i benene

Dansk Kirketidende | 10.08.2015 |
Schultz’ bog peger på en vej ud af vores lutherske depression

af TEKST: ROSE MARIE TILLISCH, PH. D., SOGNEPRÆST, CHARLOTTENLUND

Anette Foged Schultz’ stærke og vægtige bog er bygget op i 7 hovedafsnit, som igen er delt ind i 41 mindre afsnit, eller, som jeg opfatter dem, bakketoppe. Hver bakketop rummer en titel, et citat, et stykke dagbog, et sindbillede og en refleksion. Fem elementer, der med emnet angivet i det første element, titlen, tilsammen giver læseren mulighed for at møde forfatterens dag-tildag indsigt på vejen, hendes enkeltoplevelser beskrevet i prosadigtets form og hendes refleksion over disse.

Formen giver bogen en vemodig og samtidig vedholdende gangart, en vandrende rytme, der giver læseren tid til at trække vejret, så hun får kræfter til at følges med forfatteren op også på næste bakketop.
Dér fastholdes udsynet både tilbage og fremad.
Schultz’ grundspørgsmål er et spørgsmål, der bliver mere brændende vigtigt at få greb om for hver dag, der går: Hvordan kan vi være kirke i dag? I en folkekirke, der er stivnet i mursten og hyperaktivitet, mangler der fokus på den fordybelse, der finder sted, når du stiller dig under korset og bliver spurgt: Hvad vil du sige til Kristus, som han hænger dér? Schultz finder langsomt svaret, som jeg ikke vil røbe her, men det er bevægende læsning, som kan være med til at flytte mig og måske også andre i den retning, Schultz finder.

Bogen vandrer i sindig gangart kronologisk frem fra det øjeblik, hvor det går op for sognepræsten Schultz, at hun glemte at få kroppen med sig op på prædikestolen. Derfra bevæger hun sig med denne krop ned fra prædikestolen igen og ud på en lang vej, der går lige så meget ind i hendes indre, som den går ind i benene på hende. Hun bliver en del af vejen, vejen bliver en del af hende. Schultz bliver bevidst om vandring som eksistentielt erkendelsesredskab.
Når du går – og går mod et helligt sted – formes din tanke og bøn af vejen, du går. Schultz går sig til fine, kritiske indsigter om kirken, især om folkekirken, som hun erkender sit tilhørsforhold til, selv om den er svær at få med ud at gå.

Pilgrimsvandringerne fører hende rundt i forskellige miljøer på vesteuropæiske pilgrimsveje og -afveje: katolske, økumeniske, nyåndelige, folkekirkelige.
Schultz er sympatisk kritisk overfor 1) den katolske helgendyrkelse, som hun har allergi overfor, 2) den evindelige begejstring i økumenikken, 3) den magiske tænkning i nyåndeligheden. Endelig er hun også – og det er der i den grad brug for – 4) stærkt kritisk over for folkekirkens ortodoksi, som hindrer den luthersk-evangeliske kirke her i kongeriget i at komme ud af stedet. Hun indbyder alle os præster, degne, læge og lærde til at gå med ud på en vandring med mulighed for at gå os ud af vores lutherske depression og med indlagt mulighed for selvkritik og fornyelse. Jeg fik stor lyst til at gå med på denne vandring videre ud og ind af kirkens hellige rum i det gode selskab, som Anette Foged Schultz er.

Anette Foged Schultz: På vandring med en pilgrimspræst.
Med kritisk tilbageblik og håbefuldt fremsyn.
194 sider. 218 kr.
Forlaget Alfa.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.