Anmeldelse “På vandring med en pilgrimspræst” i PILGRIMMEN

På vandring med en pilgrimspræst

Anmeldelse af sognepræst Julie Goldschmidt

Anette Foged Schultz har, på baggrund af sit virke som pilgrimspræst, på Fyn og i Viborg stift, og som studenterpræst i Horsens, skrevet en bog om pilgrimstraditionens vilkår i Danmark.

Bogen belyser emnet ud fra fire forskellige vinkler, i det hvert kapitel er bygget op af et salmevers/digt, et dagbogsnotat, et sindbillede og en refleksion – fra overskrift til afrunding. Det er som at se et landskab i forskellige lysindfald, også helt bogstaveligt, da sindbillederne er skrevet ind over forsidens vandringsfoto (i bogen tonet gråt) og dermed til tider vanskeligt at læse, som når man går på en sti i tusmørke og skyggerne forvirrer blikket. Fuld koncentration.

Anette Foged Schultz skriver: ”Man kan ikke tænke pilgrimsvandring uden at tænke  forsoningsproces” – og det er der brug for. Bogen igennem er der bump på vejen, i form af den modvillige biskop og modarbejdende kirkepersonale hvor hun kommer frem, og Anette Foged Schultz skriver da også i et sindbillede (s. 134):

”Gud har skabt os med fødder vi går på Men han har ikke skabt de for små sko vi tar på”

Anette Foged Schultz var den første præst, der blev ansat til at varetage pilgrimsvandringer i Danmark, og hendes virke bærer præg af at være et pionerarbejde med hvad dér følger af udfordringer.

Folkekirken, som institution, vænner sig kun langsomt til en tid hvor længsel efter stilhed, fordybelse og fromhed vinder frem – og selv om der også andre steder end i Viborg stift har virket pilgrimspræster, så lader det til, at arbejdet som pilgrimspræst vandres med nordiske kollegaer og ikke tæt med de danske. På flere måder en ensom og udsat vandring. Fordi Anette Foged Schultz både føler sig modarbejdet af medarbejdere, præster som kirkefunktionærer, i Folkekirken ”Hvad skal vi dog med fromme pilgrimsvandringer? ”, og også må se sig uønsket i almindelige pilgrimsforeninger: ”Hvad skal man bruge en præst fra Folkekirken til? ” – Foreningen af Danske Santiagopilgrimme er dog positivt anderledes! Mødet med den forening er helt uden vabler og gnavsår.

Bogen hedder ”På vandring med en pilgrimspræst” hvilket måske ikke er helt sandt, da jeg mere følte mig lukket ind i pilgrimspræstens arbejdsværelse end med på vandring. Bogen er et fuldstændig blottet værk, af samme blottelse som når man, på vandringen, smider alle hæmninger for at få hjælp til at lindre sår og vabler, sorg, modløshed og få mulighed for at dele sin glæde, begejstring og behov for hvile –

Bogen er ikke en konkret vejledning i selv at begynde sin vandring, men en opfordring til, at medarbejdere i Folkekirken husker Luthers tanker om, at reformation hele tiden må finde sted. ”For kirken er i sit væsen en levende størrelse (s. 76) og som sådan i bevægelse. Stivner den i en bestemt form, dør den”.

Man må håbe, at heller ikke pilgrimsforeningerne stivner i en bestemt form, men er der virkelig åbnes for en fremtid med pilgrimsveje og vandrende i alle retninger mod kirker med åbne døre.

På vandring med en pilgrimspræst
af Anette Foged Schultz
FORLAGET ALFA 2015
194 sider, 218 kr.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.