Anmeldelse: “På vandring med en pilgrimspræst” på Folkekirkeinfo

På-vandring-med-en-pilgrimspræst-LAf Benedikte Vejlby Baggesgaard

I et af mine første år som præst døde en ung mor i sognet. Et halvt hundrede mennesker var samlet i hjemmet til udsyngning.

Det var en varm sommerdag på landet, og luften stod på alle måder stille. Alt og alle var som lammede af sorg og vantro, som vi stod der på gårdspladsen ved kisten i rustvognen. Da bedemanden satte bilen i gang, begyndte vi efterhånden alle at gå efter den. Først tøvende, enkeltvis – men efterhånden samlet med gode faste skridt. Det gjorde godt at komme i bevægelse. Det var som om det, at kroppen begyndte at røre på sig, også satte noget i gang i sindet. Vi begyndte at trække vejret igen. Og vi fulgte rustvognen ud af udkørslen og videre, en lille kilometer ad en grusvej.

Alligevel skulle der går henved 15 år før jeg fik mod til så småt at begynde at se på mulighederne af at implementere denne erfaring i gudstjenestelivet. Jeg er – som så mange andre folkekirkepræster – lidt for godt luthersk opdraget. I en snæver og fastgroet betydning af det lutherske. Og jeg genkender kun alt for godt mig selv i den præcise, humoristiske og til tider skarpe kritik, som Anette Foged Schultz giver af højmessen, angsten for det lidt for følsomme – og hangen til at lægge afstand til alt det, som vi, betegnende for os selv, kalder småkatolsk. For sådan en som mig er det uhyre væsentligt, at der er nogen, der tør gå foran og vise en anden mulighed. Og påpege svagheden ved det sikre og lidt for selvsikre.

Kritisk tilbageblik og håbefuldt fremsyn

Sådan en vejviser og øjenåbner er Anette Foged Schultz´ bog. Stille, sagligt og generøs med sin egen person og sin faglighed både som teolog og psykoterapeut, tager hun sin læser med på en reflekterende vandring gennem gudstjenestens mulighed i det enkle, virkelighedsnære kristus-fokus. Alene bogens opbygning gør, at man som læser inddrages i en form for proces: Form og indhold passer forbilledligt sammen. Det styrker det meditative element, at det samme billede dukker op som baggrund og vandmærke hele vejen gennem bogen, og de syv kapitler angiver forskellige forgreninger af pilgrimmens veje. Hvert afsnit består af et velvalgt salmevers, der stemmer sindet; et erfaringsbillede fra et dagbogsnotat, der derefter fortættes i poesi – for at munde ud i en refleksion, der udvider perspektivet, både historisk og fagligt. I det, bogens undertitel beskriver som: et kritisk tilbageblik og håbefuldt fremsyn.

Alt sammen båret af en dyb fortrolighed og også en stærk forbundethed med den folkekirkelige praksis og virkelighed. Med sund insisteren på det evangeliske. Det enkle og nærværende, som det bærende og grundlæggende for kirkens institution og gudstjeneste. På sin pilgrimsvandring gennem erfaring, teori og historie, finder forfatteren ind til en fælles menneskelig urtrang til at forstå sit liv i sammenhæng med Gud og mennesker. I tid og evighed. Og hun udlægger med dybde og klarhed, hvordan den trang imødekommes af dåbens og nadverens ritualer.

En bog til forsoning og indre opbyggelse

Med det snarligt forestående reformationsår i udsigt kommer bogen med et, for mig at se, solidt luthersk bud på, hvordan vi kan sætte os ud over den kollektive angst for det katolske, der står i vejen for vores adgang til gode dele af 1500 års kristen tradition og praksis. Anette Foged Schultz´ parameter synes hele vejen igennem at være det sunde lutherske princip om alt, hvad der driver på Kristus.

Bogen anbefales varmt til inspiration for den præst og de menighedsråd, der gerne vil blive mere opmærksomme på at møde mennesker, der, hvor de er. Eksistentielt søgende. Og i det møde formidle Kristus vedkommende og nærværende.

Og den anbefales ikke mindst som selvhjælpsbog for enhver, der savner gudsnærvær og bønspraksis i sit liv. Det er en bog til forsoning og indre opbyggelse.

Anette Foged Schultz:

På vandring med en pilgrimspræst

194 sider
Pris:  218,00 kr.
Forlag: Alfa

ISBN: 978 87 7115 120 6

Bookmark the permalink.

Comments are closed.