CV

1960        – Født i Ebeltoft.

Uddannelse
1980 – 82 – HF, Århus Seminarium
1982 – 92 – Studerende, Teologisk fakultet, København.
1992        – Cand. theol. Københavns Universitet.
1993 – 08 – Sognepræst i Kværndrup sogn, Fyns stift.

1999 – 09 – Foredrag landet rundt.
2002 – 04 – Uddannelse i Bent Falks træningsgruppe for sjælesorg og gestaltterapi.
2005 – 09 – Samarbejde med Bent Falk i en træningsgruppe for sjælesorg og gestaltterapi, hvor der uddannes præster, psykologer og sygeplejersker.
2004        – Uddannelse i gestaltterapi. Workshop GATLA. Norge.
2006 – 08 – Arrangør af retræter i det sydfynske øhav.

2006 – 09 – Arbejder som psykoterapeut.
2007        – Uddannelse i gestaltterapi. Workshop GATLA. Schweiz.
2009        – Konstitueret 25% i Vroue-Resen-Iglsø-Vridsted-Fly og 25% som pilgrimspræst i Viborg Stift.
2009        – 1. okt. Ansat som pilgrimspræst i Viborg Stift og som sognepræst i Vroue – Resen – Iglsø – Vridsted – Fly
2012        – 15. august ansat som Natkirke- og Studenterpræst på VIA University College i Horsens
2014-2015 Videreuddannelse hos psykologerne Michael Sonne og Jan Tønnesvang i Integrativ gestaltpraksis
2014        – I supervision hos Hanne Hostrup
2015-2018 Specialistuddannelse i IGP (Integrativ Gestalt Praksis) hos Psykolog Mikael Sonne, Voervadsbro.
2018 optagelse i Dansk Psykoterapeutforening

Særlige opgaver
2001        – Fyns Amts Kulturudvalg gav mig opgaven at genfinde gamle pilgrimsveje og arrangere pilgrimsvandring på Fyn. Der har siden den første vandring i 2001 været pilgrimsvandring på Fyn i pinsen.
2002        – Arrangør: Pilgrimsvandring på Fyn.
2003        – Leder af workshop for Danmarks Lærerforening i samarbejde med Aminah Tønnesen: Pilgrimsvandring i kristendom og ISLAM.
2003        – Præst i Natkirken i Domkirken i Odense.
2004        – Konference for spiritualitet og kristendom i Viborg.Leder af workshop om pilgrimsvandring.
2004 – 05 – Leder af sorggruppe for Børns Vilkår, Svendborg.
2005        – Underviser på TPC: Kursus om pilgrimsvandring for præster.
2006        – Leder af workshop for præster i Viborg stift: Pilgrimsvandring for børn og unge.
2007        – Leder af pilgrimsvandring, høst og jul, Viborg Pilgrimscentrum
2009        – Pilgrimsvandring for Horsens-Brædstrup-Odder Hospital som organisationsudvikling.
2012 – 15 – Står for natkirken i Klosterkirken i Horsens
2012 – 17  Studenterpræst og natkirkepræst i Horsens Provsti.
2017 – 19 Studenterpræst på VIA og pilgrimspræst i Horsens Provsti / Stillestunderhorsens.dk

Forfatter af
2003 – Fyns stiftsårbog. Artikel: Pilgrimsvandring på Fyn. “Fra ide til virkelighed.”
2003 – Artikel til “Pilgrimmen”: “Om at vende hjem efter en længere pilgrimsvandring”.
2004 – 09 Medvirker i forskellige radio og TV-udsendelser om pilgrimsvandringens betydning. Arbejder på at gennemtænke og formulere en pilgrimsteologi i protestantisk sammenhæng. Artikler til antologi og forskellige tidsskrifter, aviser og foreningsblade
2006 – Kritisk Forum for Praktisk Teologi, artikel: Dialoggudstjenester.
2006 – Udgiver undervisningsmateriale: “Pilgrimsvandring for børn og unge” sammen med Elisabeth Lidell på Religionspædagogisk Forlag
2007 – Bidragyder til antologien “Pilgrimsspor”, forlaget Univers
2008 – Kronik Kristeligt Dagblad. “Kirke luk dig op!” 17/9 2008
2009 – Kritisk Forum for Praktisk Teologi, artikel: At få kristendommen ind gennem fødderne.
2015 – På vandring med en pilgrimspræst – med kritisk tilbageblik og håbefuldt fremsyn. Forlaget Alfa

Bestyrelsesposter
2003 – Stifter af og formand for bestyrelsen “Fynsk Pilgrimsvandring”
2004-06 – Bestyrelsesmedlem Danske Santiagopilgrimme.
2005-06 – Bestyrelsesmedlem Herberger på Hærvejen

2011 – Bestyrelsesmedlem Danske Santiagopilgrimme

Fællesskabet af nordiske pilgrimspræster

Jeg er en del af fællesskabet af de nordiske pilgrimspræster, som mødes én gang årligt.
2003 – Deltagelse i Nordisk pilgrimspræstemøde, Finland.
2004 – Deltagelse i Nordisk Pilgrimspræstemøde, Vadstena, Sverige.
2005 – Deltagelse i Nordisk Pilgrimspræstemøde, Danmark.
2009 – Deltagelse i Nordisk Pilgrimspræstemøde, Norge.
2010 – Deltagelse i nordisk pilgrimspræstemøde i Vadstena, Sverige.
2011 – deltagelse i Nordisk pilgrimspræstemøde i Trondheim, Norge.

Netværk
2007 – 09 – Medlem i GE9 – Sydfyns kreative klasse. Et netværk for iværksættere på Sydfyn.
2010 – medlem af netværket Folkekirkens møde med de nyåndelige, Præstehøjskolen.

Pilgrimsvandringer:
Målet for mine vandringer har været at “vandre mig til en erfaring” af hvad den gamle kristne pilgrimstradition betyder eksistentielt. Det har været vigtigt for mig ad denne vej, at troen blev forbundet med krop, sanser og med erfaringen.
1999 – Pilgrimsvandring: St. Jean Pied de Port – Santiago/Finis Terre, Spanien
2000 – Pilgrimsvandring: Glendalough, Irland.
2001 – Pilgrimsvandring: Leon – Santiago/Finis Terre, Spanien
2001 – Pilgrimsvandring/studietur i Vadstena, Sverige Pilgrimscentrum
2002 – Pilgrimsvandring Hamar-Trondheim, Norge
2003 – Pilgrimsvandring Croagh Patrich, Irland
2004 – Pilgrimsvandring Pamplona- Santiago, Spanien
2004 – Deltagelse i Nordisk økumenisk pilgrimsvandring mod Vadstena, Sverige
2008 – Pilgrimsvandring Camino del Norte til Santiago, Spanien
2009 – Pilgrimsvandring ad pilgrimsleden fra Oslo mod Trondheim
2011 – Pilgrimsvandring Viborg – Bov/den danske grænse.
2012 – Pilgrimsvandring Bov-Bremen
2013 – Pilgrimsvandring Hamborg-Viborg-Trondheim
2013 – Pilgrimsvandring Bremen-Dortmund
2017 –
Leder af 2 pilgrimsvandringer for AOF
Leder af 2 Pilgrimsvandringer for Gudenå Hospice
Leder af 2 pilgrimsvandringer for Lokalpsykiatrien i Svendborg
2018 –
Leder af 2 pilgrimsvandringer for AOF
Leder af 2 Pilgrimsvandringer for Gudenå Hospice
Leder af 2 pilgrimsvandringer for Lokalpsykiatrien i Svendborg
2019 –
Leder af 2 pilgrimsvandringer for AOF
Leder af 2 Pilgrimsvandringer for Gudenå Hospice
Leder af 2 pilgrimsvandringer for Døgngenoptræningsafdeling,
Gudenåvej 1.A, Silkeborg
Leder af pilgrimsvandring i samarbejde med Danske
Santiagopilgrimme