At blive til i mødet med den anden

FOREDRAG

Livshistoriefortælling20150902_194116

Et foredrag, der tager udgangspunkt i betydningen af vigtige møder undervejs i livet og i kristendommens levende, varme centrum, hvor inkarnation, kærlighed og forsoning danner rammen for vores liv med hinanden.

Vi får identitet igennem det de andre fortæller om os og igennem det, vi fortæller om os selv. Allerede i vores første leveår begynder fortællingen om hvem du og jeg er. Vi bliver først ”fortalt” af vores forældre og senere i livet af skole/skolekammerater/lærer, venner, kærester og ægtefæller. Senere fortæller vore børn med på den livshistorie, der giver os identitet og gør os til dem vi er.

Den tidligste fortælling om os er den, der sidder stærkest i os. Den danner strukturen i vores væsen og det er ofte den, vi ubevidst kommer til at fortælle med på selv.

Undervejs i livet kan vi få brug for at redigere i dét, de andre har fortalt om os, hvis det viser sig, at vi ikke rigtigt kan leve inden for de en gang afstukne rammer. Vi kan få hjælp til denne redigering i mødet med andre mennesker og i mødet med Gud og evangeliets grundfortælling.

At blive set med nye øjne kan indlede en forsoningsproces, der sætter dig fri til at være i verden som den, du er.