Pilgrimsvandring – en bevægelse mod nyt liv

ATT89496 1FOREDRAG

Mange bryder i dag op fra hverdagens travle aktivitet og fyldte kalender og begiver sig på pilgrimsvandring mod et af de gamle kristne pilgrimsmål. Det kan være Santiago de Compostella eller Trondheim – eller et af de andre gamle kristne helligsteder, man som pilgrim vandrer imod. Man følger gamle pilgrimsveje, som mennesker har fulgt gennem mere end 1000 år – går mod helligstederne og kan undervejs finde ny retning og indhold i livet.

Man kan se pilgrimsbevægelsen som en modstandsbevægelse. En modstandsbevægelse imod tidens høje tempo, dens overfladiskhed og materialisme. Pilgrimsvandringen giver undervejs vandreren: stilhed, enkelhed, langsomhed, frihed, fællesskab, bekymringsløshed og spiritualitet. Alt sammen noget, mange af os savner i det daglige.

Studenterpræst på VIA University College i Horsens, Anette Foged Schultz, tidligere pilgrimspræst i Viborg Stift og tillige uddannet psykoterapeut slår denne aften følge med os på vejen. Hun fortæller om pilgrimsvandringen i fortid og nutid. Om vandringen som en forsoningsproces, der kan sætte et menneske fri til livet. Om vandringen som et billede på eksistensen – livet vi lever her og nu mellem fødsel og død. Og om hvordan vandringen virker ind på sind og sanser og kalder den enkelte ind i nærvær, opmærksomhed og til ansvarlighed og valg undervejs.

Siden 1999 har Anette Foged Schultz vandret ad pilgrimsveje i Spanien, Frankrig, Italien, Irland, Ægypten, Norge, Sverige og Danmark. Gennem erfaringerne, hun har gjort sig under vandringerne, har hun fundet ind til essensen af pilgrimsvandringen. Spørgsmål som: Hvad er den dybeste motivation i pilgrimsvandringen? Hvad får vi gennem vandringen? Hvad er det, der har givet pilgrimsvandringen en renæssance i vores tid? søges besvaret undervejs i foredraget.