Gudstjeneste

Jeg eksperimenterer med gudstjenesten og forsøger, at finde forskellige gudstjenesteformer med plads til dialog og eftertanke.

I meditative andagter skabes der – gennem perioder med stilhed og et givet fokus – tid til fordybelse og eftertanke.

I dialoggudstjenesten inviterer vi gudstjenestedeltagerne til at dele tanker og erfaringer i dialogen.

Enkelhed, langsomhed og stilhed er kodeordene i arbejdet med at skabe andagts- og gudstjenesterum til væren.

Dialoggudstjeneste

Meditativ gudstjeneste