Dialoggudstjeneste

– inspiration og fornyelse i gudstjenesten

Tilbud om medvirken ved dialoggudstjeneste i jeres sogn. Inspirationen til denne gudstjenesteform, fandt jeg i Sverige, hvor man arbejder intenst med fornyelsen af gudstjenesten.

Det specielle ved gudstjenesten er, at prædikenen foregår som en dialog over et tema, som vi forud sammen vælger.

Jeg kommer med et oplæg til dialogen, hvorefter deltagerne bidrager med deres tanker, spørgsmål, historier osv. Dialogen afsluttes med evangelielæsning.

”Vi gik hjem og sad og snakkede ved køkkenbordet til kl. 2 om natten ovre hos naboen – det gør vi ikke efter en alm. gudstjeneste!”

Sådan meldte en kirkegænger tilbage efter deltagelse i en af vores første dialoggudstjenester her i Kværndrup.

Temaerne for dialogen kan være alt mellem himmel og jord – eks: Forsoning, længsel, frihed, håb, krop og ånd i kirken – eller hvad man nu er optaget af i menigheden.

Mange deltager i dialogen, og mange sidder bare og lytter, og kommer senere og melder tilbage: Jeg har tænkt på at man også kan sige sådan om temaet…

I dialogen skabes en levende gudstjeneste, hvor vi bevæger os sammen med evangeliet som fortegn for den vej vi går.

Anbefaling

”Til søndagens dialoggudstjeneste i Sanderum Kirke, som jeg – en af kirkens tre præster – og kirkens organist havde planlagt i tæt samarbejde med Anette Foged Schultz, fik jeg den klare oplevelse under gudstjenesten, at menigheden var med i både tjeneste og prædiken på en anderledes nærværende måde.
Dialogen blev med stor indlevelse trygt og sikkert styret af Anette Foged Schultz, så ingen kom til  at tale over sig eller overfalde andre, og passede ganske fint ind i kirkens rum og gudstjenestens yderligere form.
I det hele taget var hele oplevelsen i sig selv en stor succes i og med, at selv de, der om jeg så må sige, var gået forkert og kom for at høre en almindelig prædiken, blev positivt overraskede. Selv vores store frygt for at ingen i menigheden ville sige et kvæk blev gjort til skamme. Mange flere end de, der havde fået tilsendt en invitation med tanker om dagens emne, greb chancen og mikrofonen og bidrog med rigtigt fint betragtninger på oplæggets forskellige temaer og historier til inspiration.
Det er således med stor inspiration fra Anette Foged Schultz og opbakning af de deltagende i gudstjenesten, at vi nu selv vil i sognet forsøge at kaste os ud i lignende dialoggudstjenester.

Mine varmeste anbefalinger fra
Sognepræst i Sanderum Kirke Marie Holm