Temadag med konfirmander

Tag konfirmanderne med på en pilgrimsvandring en hel dag.

Vil du som præst bruge en af konfirmandundervisningens temadage til en pilgrimsvandring med konfirmanderne, kommer jeg gerne ud og leder vandringen.

Det er min erfaring, at det er en god ide, at ”flytte” konfirmanderne og undervisningen ud i naturen for en dag. Vandringen kan give tankerne ben at gå på og du får som præst mulighed for at få en dialog med konfirmanderne undervejs, som ikke er mulig i konfirmandstuen.

Jeg har vandret med konfirmandgrupper på mellem 15 og 80 konfirmander og vi kan alt efter hvor mange konfirmander, der skal med på vandringen, planlægge temadagen med et bestemt tema og en passende længde. En Typisk vandring med konfirmander er omkring 10-12 km lang med pauser undervejs. Vi kan for eksempel vælge, at lade dagens vandring være et billede på livsvandringen og helt konkret i konfirmandernes tilfælde: Deres livsvandring mellem dåb og konfirmation. Vi giver konfirmanderne et fokus under vandringen, hvor vi skiftevis går i stilhed (ca. 15 min) afbrudt af strækninger, hvor konfirmanderne kan følges ad og snakke sammen.

For at vandringen kan afvikles på bedst mulige måde, opfordrer jeg til, at der er flere voksne med på sådan en dags vandring. Disse kan typisk ”findes” i forældregruppen, i menighedsrådet, blandt frivillige osv.
Vandringen kan lægges, så man går fra én af pastoratets kirker med indledende andagt i kirken til en anden af pastoratets kirker med afsluttende andagt der. Eller man kan planlægge en vandring ad smukke og stille stier og veje i sognet.
Alternativt kan konfirmanderne tages ”ud af sognet” på en dagsvandring f.eks. ad Hærvejen eller en anden nærliggende smuk vandrevej.

Kontakt mig for nærmere information og aftale.