Retræte

Et åndehul midt i tidens strøm

Træk dig tilbage fra hverdagens travlhed og giv dig selv nogle dage i stilhed med mulighed for fordybelse, eftertanke, vandring og samtale. Vi vil hente inspiration til eftertanken – og til samtalen om livet – i pilgrimsvandringens symbolik.

Dét, at tage på retræte – at trække sig tilbage fra verden for en tid – har været en vigtig del af den kristne tradition helt tilbage til Jesus selv. Evangelierne fortæller, at han af og til trak sig tilbage til øde steder for at finde fred og for at bede. Siden fulgte ørkenfædrene efter. De bosatte sig i ørkenen, hvor de levede et asketisk liv med fordybelse i troens liv.

Så konsekvent har de færreste nok lyst til tilbagetrækning, men en retræte på blot et par dage fra dagligdagens mange gøremål kan give den enkelte klarhed i tanken, fred i sindet, inspiration og fornyede kræfter til at vende tilbage hverdagen.

Vi mangler – i vores samfund – åndehuller og oaser, hvor vi kan rekreere os. Derfor bliver mange af os syge af stress og rammes af udbrændthed, og derfor giver det mening nu at genoptage traditionen for retræte.

Dette gøres i Viborg stift i 2011-2012 på Ørslev Kloster, Nr. Vosborg og på Iona, Skotland.

Livsvejen og medvandrerne

Ethvert menneske er på vej i livet. Vi har ønsker og forventninger til hvordan fremtiden skal forme sig. Vi har bagage med fra det liv, vi har levet. Undertiden kan vi synes, at vi har for meget at bære på. Måske ønsker vi at sortere i den bagage, som vi har med os fra begyndelsen. Gamle normer og værdier skal af og til tages op til revision, når de begrænser livets udfoldelse. Af og til skal vi på ny tage stilling til, hvad vi vil med livet. Måske skal der nyorientering til? Nye veje? Livet kan være så kort – så hvordan vil du leve i dag? Det er et vigtigt spørgsmål at stille sig selv på vejen!

Undervejs i livet møder vi medvandrere. Med dem deler vi livet. Dagen og vejen. Glæder og sorger. Håb og bekymring. Som præst og terapeut kan jeg under retræten være din medvandrer på et stykke af den vej, der er din. Jeg kan hjælpe dig til opmærksomhed på dig selv, så du tydeligere kan se, hvor du er, og så du kan komme til klarhed over, hvor du ønsker at bevæge dig hen.

Retræterne afholdes over 2-3 døgn. Der vil være mulighed for samtale med retrætelederen under retræten. Ellers foregår retræten i stilhed. Stilheden giver mulighed for fordybelse i dét, der er væsentligt for den enkelte – her og nu.

Retræten kan blive en mulighed for den enkelte til at finde ind i et åndeligt rum. Et rum, som du bærer med dig – i dig selv. Døren til rummet åbnes i bønnen. Vi vil samles dagligt i kirken – morgen, middag og aften – til andagt.

Retrætestederne er placeret midt i smuk natur – tæt på havet – med mulighed for dejlige vandreture. Der er enkeltværelser. Der er plads til 6-10 deltagere på hver retræte.

Tilmelding sker ved henvendelse til mig på mail afs@km.dk og ved indbetaling af depositum på 1000,00 kr. til Kværndrup Andelskasse reg.nr. 5975 konto. nr. 8011767 senest 14 dage efter tilmelding. Skriv navn og retrætested på din indbetaling. Tilmelding er bindende. Depositum tilbagebetales i tilfælde af sygdom.

Se alle opslag om retræter