Stilheden er Guds modersmål

-Thomas Keating

 Jeg er optaget af at skabe rammer for fordybelse.
Tid og rum til den fordybelse, der kan stilne tankestrømmen og lede ind i nærværet.
En bevægelse fra gøren til væren – hér og nu.
Under en retræte, på en fordybelsesdag, på en pilgrimsvandring eller i samtalen.
Med disse forskellige tilgange leder jeg ind i stilheden og nærværet, hvor vi kan komme tilstede
med alle sanser og dér lytte til hjertets længsel, Guds livgivende nærvær og det andet menneskes tiltale.

Åndelig vejledning

Fordybelsesdage

Retræter